Zoek op

DEPOSITIE

1) Bewaargeving 2) Getuigenis 3) Getuigenverklaring 4) Verklaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEPOSITIE/1

Depositie

Is het neerslaan van allerhande luchtdeeltjes (aerosolen genaamd) op het aardoppervlak.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/D.html

depositie

verklaring, getuigenverklaring
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Depositie

Depositie is het neerslaan van minerale stoffen en gassen op een vaste ondergrond. In de geologie kennen we bijvoorbeeld depositie van vulkanisch materiaal. Heden ten dage is er ook sprake van depositie in de gemechaniseerde (moderne) wereld, waar door luchtverontreiniging, oppervlaktevervuiling, etc. verontreiniging optreedt van lucht en bodem, d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Depositie

depositie

Neerslag of afzetting van luchtverontreinigende stoffen op bodem, water, planten dieren of gebouwen. Het gaat in milieu verband om depositie van verzurende en vermestende stoffen. Gebeurt deze neerslag in droge vorm dan spreken we van droge depositie; worden verzurende gassen door de neerslag afgezet dan spreken we van natte depositie.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_milieu.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.