Zoek op

derdengelden

advocatuur: geld dat bij een beheerder (bijv. een stichting of bank) in handen is, maar dat aan anderen (derden) toebeh ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/derdengelden

Derdengelden

Derdengelden zijn geldsommen van derden (meestal klanten) die door bepaalde vrije beroepsuitoefenaren uit hoofde van hun functie worden beheerd. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan notarissen en advocaten. Beide beroepsgroepen beschikken vaak over geldsommen die door klanten aan hen zijn toevertrouwd. Advocaten gebruiken hiervoor e...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Derdengelden
Geen exacte overeenkomst gevonden.