Zoek op

steekproef

Een steekproef voor een bepaald onderzoeksdoel noemen we aselect als uit een populatie willekeurig een aantal individuen wordt gekozen, zodanig dat ieder lid van de populatie een even grote kans heeft in de steekproef terecht te komen. Hoe groter de steekproef, hoe meer zekerheid dat de geconstateerde onderzoeksresultaten een betrouwbare afspiegeli...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/psychologie-en-sociologie/steekproef

steekproef

de steekproef zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈstekpruf] Verbuigingen:   steek|proeven (meerv.) onderzoek met een kleine groep met de bedoeling dat de resultaten gelden voor een soortgelijke grote groep Voorbeeld:   `steekproefsgewijs controleren` ©...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/steekproef

STEEKPROEF

1) Enquête 2) Onderzoek 3) Onderzoeksystemen 4) Op willekeurige plaats genomen proef 5) Statistische test 6) test
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/STEEKPROEF/1

Steekproef

Een steekproef of monster, een statistisch begrip, is een selectie uit een totale populatie ten behoeve van een meting van bepaalde eigenschappen van die populatie. In het dagelijkse spraakgebruik kan een monster ook een voorbeeld van één individu uit een populatie betekenen. De term steekproef is afkomstig van de kaasmarkt, waar de keurmeester ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Steekproef

steekproef

willekeurige proef
Jaar van herkomst: 1914 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

steekproef

willekeurige proef (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/steekproef

Steekproef

Omdat in onderzoek zelden de gehele populatie (doelgroep van onderzoek) ondervraagd kan worden, selecteert men vaak een deel van de populatie. Een steekproef dient voldoende groot te zijn om significante verschillen en verbanden in een marktonderzoek te kunnen duiden. Daarnaast dient een steekproef een representatieve afspiegeling te zijn van de po...
Gevonden op http://www.multiscope.nl/kennis/begrippen.html

Steekproef

Een steekproef is een selectie uit een totale populatie. In onderzoek wordt vaak met een steekproef gewerkt omdat een studie bij de gehele populatie (bijvoorbeeld alle kinderen tussen 3 en 4 jaar met autisme) te veel tijd zou kosten, niet mogelijk is of te duur zou uitvallen.
Gevonden op http://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm

Steekproef

Een aantal personen uit een grote populatie dat aan een onderzoek deelneemt. Op basis van de gegeven antwoorden kan men iets zeggen over de populatie zelf. We kennen verschillende steekproeven: 1) de aselecte steekproef: steekproef waarbij elk lid van de populatie een gelijke kans heeft om in het onderzoek te worden betrokken;
2) de geclusterde ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Steekproef

Synoniem: sample (Eng)
Deelverzameling uit een onderzoekspopulatie.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Steekproef

[Nederlands] Onderzoek
Gevonden op https://quizlet.com/102304858/nederlands-flash-cards/

Steekproef

[Literatuur] Een of meer eenheden getrokken uit de populatie, die representatief zijn voor de populatie.
Gevonden op https://quizlet.com/36765275/cm3-fontys-toegepaste-psychologie-begrippen-ba
Geen exacte overeenkomst gevonden.