Zoek op

desoriëntatie

desoriëntatie zelfst.naamw. [medisch] stoornis in de oriëntatie Bron: Wikiwoordenboek - desoriëntatie. SpellingCorrect gespeld: 'desoriëntatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 10 definities op Encyclo1) verlies...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/desoriëntatie

DESORIENTATIE

1) Toestand van verbijstering 2) Verwarring
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DESORIENTATIE/1

DESORIËNTATIE

1) Ontwrichting 2) Verlies van besef voor tijd en ruimte 3) Verwardheid
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DESORIËNTATIE/1

Desoriëntatie

Desoriëntatie is de aanduiding voor het niet goed weten waar men zich bevindt, het niet georiënteerd zijn (oriënt = oosten, dus oriëntatie → weten waar het oosten is). In de geneeskunde wordt de oriëntatie vaak getest op drie aspecten: oriëntatie in tijd, plaats en persoon. De oriëntatie in tijd is vaak het eerste wat verloren gaat bij ve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Desoriëntatie

Desoriëntatie

verlies van besef voor tijd en ruimte
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10733

desoriëntatie

[DEMENTIE] oftewel het geen idee meer hebben van tijd en plaats. Dit heeft veel te maken met het verslechteren van het korte-termijn geheugen. als je vergeten bent dat je net op de klok gekeken hebt vergeet je ook hoe laat het was. Ook als je net de hoek om gaat en bent vergeten waar je net langs bent gelopen verdwaal je heel snel. In het be...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10950

desoriëntatie

[DEPRESSIE] Stoornis in de bepaling van tijd, plaats of persoon. De stoornis berust meestal op een psychische aandoening. Men weet niet meer op welke plaats of op welke tijdstip men leeft, of men vergist zich in de mensen uit de omgeving. De oriëntatie van de mens ten opzichte van zichzelf, zijn omgeving en de tijd komt erop neer dat we wet...
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10950

desoriëntatie

verstoring in het vermogen zich te oriënteren in tijd, plaats en persoon (ten opzichte van anderen)
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10954
Geen exacte overeenkomst gevonden.