Kopie van `Dieren ehbo, medisch en kynologisch woordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: 12/11/2007, NL
Woorden: 3789


aardhonden
honden die het wild onder de grond (in holen) moeten zoeken

aardappelrooiersziekte
compressie van de N. peronaeus communis ter hoogte van de kop van het kuitbeen

aanvalsdrempel
een geheel, optelling, van uitlokkende faktoren individueel zijn ze onschadelijk maar als ze samen voorkomen zullen ze een aanval uitlokken. Iemand met een lage aanvalsdrempel heeft meer kans op aanvallen.

Aantrekken
voorzichtig volgen van het wild tot dit vastligt (lang blijft liggen) en zich niet meer verplaatst

Aantal jongen
het aantal jongen dat een hond werpt, varieert van 1 tot 15. Op de nestgrootte zijn verscheidene factoren van invloed, o.a. het formaat van de hond (meer pups bij de grotere rassen), het moment van de dekking (meer pups, als dekking op het eind van de vruchtbare periode plaatsvindt), en de leeftijd van de teef (grootste nesten t-m het derde levensjaar).

Aansprakelijkheidsverzekering
wie een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid heeft afgesloten, zal over het algemeen gedekt zijn tegen de kosten van vorderingen van derden tot schadevergoeding waarvoor men aansprakelijk kan worden gesteld, omdat de schade is veroorzaakt door de hond die men bezit. Heeft men meerdere honden, dan is het aan te raden bij de verzekeraar te informeren of de polis voldoende dekking biedt. Ke…

Aanslaan
beginnen met blaffen als reactie ergens op

Aanlijngebod
veel gemeenten kennen een aanlijngebod voor honden op bepaalde plaatsen, bijv. in parken. Regels hieromtrent zijn opgenomen in de Algemene Politie Verordening (APV), evenals regels betreffende het uitlaten van honden.

Aankijkgedrag
Imponeren d.m.v. aankijken.

Aanhitsen
het aanhitsen van een hond (of een ander dier) op een mens is strafbaar gesteld in Art. 425 van het Wetboek van Strafrecht. Volgens dit wetsartikel is men ook strafbaar als men niet voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand dier of het niet terughoudt, wanneer het een mens aanvalt.

Aangrijpingspunt
dit punt heet ook wel de insertie of inplanting. Het is dat deel van de spier, waarvan het peesvormig uiteinde is vastgehecht aan een bot van het skelet, dat bij spiercontractie in beweging wordt gebracht. Zie voor meer info spieren.

aangezichtsmusculatuur
spieren in het gezicht

Aangereden
EHBO tips bij aangereden dier Aangereden

Aangeboren gedrag
Gedrag dat niet geleerd hoeft te worden.

Aangeboren (congenitaal)
bij de geboorte aanwezig; zegt niets over de vererving, m.a.w. aangeboren aandoeningen kunnen erfelijk of niet-erfelijk zijn. Niet alle aangeboren afwijkingen zijn direct na de geboorte waarneembaar. Daarom worden in de hondenfokkerij die afwijkingen als aangeboren aangemerkt, die op een leeftijd van 9 weken bij de pup waarneembaar zijn.

Aambeien (= hemorroïden)
Opgezette aders van het laatste gedeelte ( = endeldarm) van de dikke darm. Inwendige aambeien bevinden zich binnen de anus; uitwendige daarbuiten. Verschijnselen zijn o.a. jeuk, bloed bij de ontlasting en huidontsteking ( = dermatitis) in en rond de anus. De oorzaak van aambeien is bloedstuwing vó³² of in de anus. Bij geen behandeling kan dit de dood tot gevolg hebben.

aalstreep
streep donkergekleurde haren op lichte ondergrond, lopend van schoft tot staartaanzet (bijv. bij een mopshond)

Aaien
met de hand de hond zijn hoofd, hals of lichaam strelen.

abstinentie
onthouding

absorptie
opname

absence
kortstondig bewustzijnsverlies

absence-status
toestand waarin de absences elkaar snel opvolgen. waardoor er een soort schemertoestand ontstaat die uren of soms wel dagen duurt.

ABS
acrylonitril-butadiëen-styreen

abrupt
plotseling

Abrikoos
een roomgele tot oranjegele kleur.

abrasie
afkrabbing

abortus
miskraam

abnormaal
afwijkend van de norm

Abnormaal gedrag
Atypisch gedrag, afwijkend van het normale gedrag

Ablatio retinae
Het loslaten van het netvlies van het oog waardoor blindheid ontstaat. Een erfelijke aandoening of ontsteking zijn nogal eens de oorzaak.

Abessijnse Zandterriër
is een licht zandkleurige Afrikaanse naakte hond, die op de Mexicaanse Naakthond lijkt. De oren zijn vaak windhondachtig achterwaarts tegen het hoofd gevouwen. De gehele verschijning is terriërachtig.

aberrant
afwijkend

Aberdeen
een van de oude namen van de Schotse Terriër, naar de stad in Schotland. In Groot-Brittannië en elders wordt de naam ook nu nog wel gebruikt.

abductie
zijwaartse beweging van de middellijn af

abdominaal
met betrekking tot de buik

abdomen
buik

Abces
Een met pus gevulde holte, meestal onder de huid, ook wel etterbult genoemd. Een abces komt nogal eens voor bij katten in het voorjaar en zomer als gevolg van vechtwonden.

abusus
misbruik

activiteit
werking

activeren
werkzaam maken

Actieve onderwerping
Met lage lichaamshouding likbeweging maken richting ranghogere.

actief
werkzaam

ACTH
bijnier-stimulerend-hormoon, wordt gemaakt door de hypofyse. Zie Handboek: ACTH

acrylaat
een kunststof

acryl
allergeen kunststof

acrosarcoma
symmetrische gesystematiseerde angiomatosis (tumor) der huid van onzekere histogenese , meestal verlopende in een granulomateuze, angiomateuze en sarcomateuze fase

Acromegalie
Een hormonale stoornis waardoor met name de ledematen, de neus en de kin te groot worden. Het is dus een vorm van reuzengroei.

Acrodermatitis chronica atrophicans
bruinrood verkleurde droge huid.

Acrocefalie
(Acrocephalie) ziekelijke vergroting van de schedel.

Acrocephalie
(Acrocefalie) ziekelijke vergroting van de schedel.

acrocyanose
Hierbij is sprake van een blauwige verkleuring van de uiteinden van het lichaam. Zie handboek: acrocyanose

Aconitum
Monnikskap (Aconitum) is een bijzonder geslacht vaste planten uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). Het zijn kruidachtige planten die over het algemeen goed tegen kou kunnen. Er bestaan ongeveer driehonderd soorten. In het tertiair was het een arctische plant die zich tijdens de ijstijden vanuit Siberië heeft verspreid naar Eurazië en Noord-Amerika. De voornaamste bloeiplekken zijn vochtige bode…

acne
huiduitslag, meeeters

acne vulgaris
jeugdpuistjes

acidose
verzuring van het bloed; zuurvergiftiging.

aciditeit
zuurgehalte

Achtermiddenvoet
het deel van het achterbeen tussen hak en tenen. Zie ook skelet.

achterhoofdsknobbel
ook: jachtknobbel Kam op het achterhoofdsbeen

achterhoofdskwab
(Occipitaalkwab) het aan de achterkant gelegen deel van de grote hersenen, onder meer van belang voor de verwerking van de informatie die ons via de ogen bereikt en voor het geheugen voor kleur en vormen.

achterhandslapte
Chronische achterhandslapte komt veelvuldig voor bij de oudere hond, geleidelijk treden de volgende verschijnselen van achterhandslapte zichtbaar op: vertraagde stelreflexen, soms "overkoot" gaan, "wegzakken" en dergelijke. Daarbij kunnen klachten optreden zoals pijn in de rug, heupen en knieën, door de achterhand "zakken" (de omvang van de achterhandspieren neemt af), soms onwillekeurig urineverl…

achterhand
de achterbenen en de bekkengordel

achter middenvoet
het deel van het achterbeen tussen de hak en de tenen

Achondroplasten
aanduiding voor honden waarbij door een bepaalde erfelijke aanleg het kraakbeen van de ongeboren vrucht op afwijkende wijze verbeent. Dogachtigen en kortbenige rassen vertonen dit verschijnsel.

Achondroplasie
ook chondrodys. Een erfelijke stoornis in de ontwikkeling van het kraakbeen van de botten. Door de stoornis treedt een gebrekkige groei en een verkromming van de poten op. Dit komt doordat de groeischijven onregelmatig en te vroeg verbenen en dus niet meer voor botaangroei zorgen. Onvoldoende of verlate verbening van het kraakbeen, waardoor misvormingen kunnen ontstaan. Synoniem: chondrodys

Achodroplasie
Een erfelijke stoornis in de ontwikkeling van het kraakbeen van de botten. Door de stoornis treedt een gebrekkige groei en een verkromming van de poten op. Dit komt doordat de groeischijven onregelmatig en te vroeg verbenen en dus niet meer voor botaangroei zorgen.

Achillespees
pees waarmee de kuitspieren aan de hiel vastzitten. Zie kuitspier.

achalasie
aandoening van de slokdarm die berust op een stoornis van de zenuwvoorziening van de spieren in de wand

Acetonaemie
Slepende melkziekte; Komt voor bij hoogdrachtige schapen, vooral bij meerling dracht. De lammeren vragen zoveel voedsel dat de ooi zelf te kort komt.

aceton
oplosmiddel

ACE-remmer
is een geneesmiddel, dat de werking van het angiotensine converting enzym (ACE) remt en daardoor een bloedvatverwijdend effect heeft. ACE-remmers remmen een bepaalde stof in de bloedvaten en nieren, waardoor de hoeveelheid vocht minder wordt, de bloedvaten zich verwijden en de bloeddruk daalt. Voorbeelden zijn Enacard, Fortekor of Vasotop.

accumulatie
opeenhoping

accommodatie
scherpstelling van het oog

accidenteel
toevallig

Acathisie
rusteloosheid Zie handboek: acathisie

Acarus
veel voorkomende huidaandoening vooral bij jonge honden.

Acanthosis nigricans
olifantshuid, huidafwijking waarbij een kale huid ontstaat. De huid is ter plaatse zeer verdikt en vertoont plooivorming. Dit gaat gepaard met zwartverkleuring en vaak ook jeuk. De oorzaak is niet altijd duidelijk, meerdere factoren spelen een rol en er is sprake van een erfelijke aanleg. De aanleiding is vrijwel steeds wrijving die tussen de bepaalde huiddelen, bijv. in de oksel, plaatsvindt. Doo…

Acuvteit
scherpte

acuut
plotseling en hevig

acute irritatiedermatitis
huidaandoening, na enkele minuten tot uren, afhankelijk van de blootstellingsintensiteit

acuïteit
scherpte

Advantage Spot-on
doodt vlooien en voorkomt herinfectie voor de duur van ongeveer 1 maand. Het is in het bijzonder effectief bij een vlooienallergie.

adult
volwassen

adstringentia
middelen die een beschermende laag op een huid of slijmvlies aanbrengen

adstringerend
samentrekkend

adsorptie
ophoping

adrenolyticum
middel dat adrenaline bevat

Adres
adres waar de hond thuishoort, kan op de halsband, draagpenning of een kokertje bevestigd aan de halsband worden vermeld. Rashonden zijn getatoeëerd of gechipt (zie chip), zodat de eigenaar achterhaald kan worden.

adrenocorticotroop
ACTH; klik hier voor meer informatie

adrenergisch
wat adrenaline afscheidt

adrenerg
wat adrenaline afscheidt

Adrenaline
hormoon dat wordt aangemaakt in de bijnier; komt vrij bij opwinding en verhoogt de bloeddruk. Het is dus a.h.w. een stresshormoon.

adolescent
jeugdig

adnexitis
ontsteking van de eierstokken en de eileiders. Zie ook handboek adnexitis

ADL-honden
honden die een bijdrage leveren aan het Algemeen Dagelijks Leven van motorisch gehandicapten

adjuvans
toevoegsel

adipositas
vetzucht

adipeus
dik

adhesie
vergroeiing

adhesie
vergroeiing, verkleving

ADHD
Gedragsstoornis bij jonge honden. Kenmerkend zijn een zeer grote beweeglijkheid ( = hyperkinesie) en zeer druk gedrag ( = hyperactiviteit). ADHD ( = Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) Opvallende verschijnselen zijn o.a. zeer druk gedrag, concentratieproblemen, niet rustig kunnen spelen, andere honden storen of lastig vallen, gevaarlijke dingen doen en hart bijten. Ongeveer een derde van all…