Zoek op

dictum

burgerlijk procesrecht: Latijn: slotwoord. De aan het slot van een vonnis, arrest of beschikking geformuleerde, uiteindelijke ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=dictum

dictum

burgerlijk procesrecht: Latijn: slotwoord. De aan het slot van een vonnis, arrest of beschikking neergelegde beslissing van ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/dictum

dictum

dictum zelfst.naamw. [juridisch] het deel van een vonnis dat de eigenlijke uitspraak inhoudt. Bron: Wikiwoordenboek - dictum. Spelling'dictum' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fou...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/dictum

DICTUM

1) Beslissing 2) Slotsom 3) Uitspraak
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DICTUM/1

Dictum

[juridisch] - Het dictum is in het algemeen de uitspraak door een rechter, in het bijzonder het eindoordeel van de Raad van State over een (wets)voorstel of algemene maatregel van bestuur. Het dictum van de Raad van State kan variëren van zeer positief tot zeer negatief. Een zeer positief advies wordt een `advies conform` ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dictum_(juridisch)

Dictum

Dictum is een juridisch begrip waarmee wordt aangegeven dat de uitspraak tussen twee of meer partijen wordt gegeven. Wanneer twee of meer partijen een (juridisch) geschil met elkaar hebben, bestaat er voor hen de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechtbank. Afhankelijk van de zaak die het betreft, wordt er gekeken welke rechter er absol...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Dictum

dictum

gezegde, rechtsterm: slotsom, verordenend gedeelte der rechterlijke uitspraak (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dictum

dictum

Ziet op de uitspraak door een rechter. Ook de benaming voor adviezen van de Raad van State.
Gevonden op https://www.overeenkomsten.nl/content/uitleg/dictum/
Geen exacte overeenkomst gevonden.