Zoek op

diefstal

strafrecht: hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=diefstal

diefstal

strafrecht: een goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegnemen met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/diefstal

diefstal

de diefstal zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈdifstɑl] Verbuigingen:   diefstal|len (meerv.) keer dat iemand steelt Voorbeeld:   `De diefstal van fietsen is toegenomen.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'diefstal' komt voor in...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/diefstal

DIEFSTAL

1) Afzetterij 2) Daad v.h. stelen 3) Daad van stelen 4) Dieverij 5) Eigendomsdelict 6) Het stelen 7) Inbezitneming (wederrecht) 8) Inbraak 9) Jatwerk 10) Juwelenroof 11) Misdaad 12) Misdrijf 13) Ontvreemding 14) Plundering 15) Roof 16) Roverij 17) Strafbare handeling 18) Stunt 19) Verduistering 20) Verduistering van gelden 21) Vergrijp
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DIEFSTAL/1

Diefstal

Diefstal is een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom. Wie zich schuldig maakt aan diefstal wordt een dief genoemd, een vrouwelijke dief is een dievegge. == België == Hij die een zaak die hem niet toebehoort, bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal (art. 461 Belg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Diefstal

diefstal

daad van stelen
Jaar van herkomst: 1562 (Deux-aes bijbel )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Diefstal

Diefstal is het wederrechtelijk toe-eigenen van enig goed dat tot een ander toebehoort. In het strafrecht – en in het bijzonder het Wetboek van Strafrecht – wordt er in beginsel een onderscheid gemaakt tussen overtredingen en misdrijven. Het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht gaat over misdrijven, terwijl het derde boek van het Wetboek ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Diefstal

diefstal

het stelen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/diefstal

diefstal

het zonder toestemming meenemen van iets dat niet van jou is vb: de man werd beschuldigd van diefstal
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=diefstal

Diefstal

Het wederrechtelijk toeëigenen van zaken die aan een ander toebehoren.
Gevonden op http://www.verzekeringssite.nl/inboedelverzekering/info/begrippen/
Geen exacte overeenkomst gevonden.