Zoek op

Digestaat

Digestaat is vergiste mest (of vergist zuiveringsslib uit een rioolwaterzuiveringsinstallatie) en is het restproduct van de biogasproductie. Digestaat bevat water, levende en dode organismen, mineralen en de niet vergiste mestfractie onder andere lignine. De gebruikte mest is vaak afkomstig van rundvee, varkens of kippen. Voor een vergisting met v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Digestaat

digestaat

vergiste mest.TexelEnergie werkt samen met agrisch bedrijf Avanti onder de naam TEgist aan het project Biogas en WarmteNet Texel. Doel van het project is om op Texel aanwezige mest en co-producten om te zetten in groene stroom, duurzame warmte en digestaat (vergiste mest).
Gevonden op http://www.texelenergie.nl/
Geen exacte overeenkomst gevonden.