Zoek op

Dissipatie

Onder dissipatie wordt verstaan de onvermijdelijke irreversibele thermodynamische processen die in de meeste realistische (niet-ideale) systemen optreden en die resulteren in een verlies van "nuttige" energie. Een goed voorbeeld is de warmteontwikkeling in een belasting of regeling van elektrische stroom. Ook op andere gebieden van de techniek w.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Dissipatie

Dissipatie

Let op: Spelling van 1858 verstrooijing, verkwisting, doorbrenging. Dissiperen, verstrooijen, verkwisten, doorbrengen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

dissipatie

Def.: het verlies van pesticidenresiduen door degradatie en omzetting vanuit een ecosysteem naar een ander ecosysteem.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

dissipatie

verkwisting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/dissipatie
Geen exacte overeenkomst gevonden.