Zoek op

drost

Ook drossaart of baljuw. Titel van de functionaris die namens de vorst belast was met bestuur en rechtspraak in een (plattelands)district. Bekend voorbeeld is de dichter-geschiedschrijver P.C. Hooft (1581-1647), die drost van Muiden en baljuw van Gooiland was. Zie ook schout .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederland-1500-1813/drost

drost

drost zelfst.naamw. geschiedenis historische titel, aanklager in dienst van landheer landdrost, (In Limburg, Brabant en Overijssel): drossaard Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'drost' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenli...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/drost

DROST

1) Ambtenaar op het platteland 2) Ambtsman 3) Baljuw 4) Beroep 5) Bestuurder 6) Bestuursambtenaar 7) Drossaard 8) Gerechtsambtenaar 9) Historisch beroep 10) Historisch bestuur 11) Hofmaarschalk 12) Kastelein 13) Landvoogd 14) Nederlandse dammer 15) Officier van justitie in de middeleeuwen 16) Oude bestuurder 17) Rechterlijk ambtenaar 18) Rechterlij...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DROST/1

drost

ambtenaar die belast was met het toezicht op de justitie en het terugdringen van misdrijven die niet onder de gewone rechtspraak valt
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

drost

•historische titel, aanklager in dienst van landheer. • (In Limburg, Brabant en Overijssel): drossaard
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/drost

drost

bestuursambtenaar
Jaar van herkomst: 1557 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Drost

Let op: Spelling van 1858 een overheidspersoon in eenige streken van het noordelijk Duitschland, die over een landsdistrict gesteld is. Bestaat zijn gebied uit meer dan één district, zoo heet hij landdrost. Ook in de Nederlanden had men, onder de regering van Lodewijk Napoleon, landdrosten, die daarna...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

drost

gerechtsdienaar op het platte land (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/drost

Drost

Hoogste functionaris die vóór 1814 in Drenthe werkzaam was op bestuurlijk en rechterlijk terrein.
Vanaf 1395 was de drost rentmeester over de bisschoppelijke goederen en andere inkomsten in Coevorden en Drenthe. Hij werd benoemd door de landsheer en zetelde in Coevorden. Hij was ook belast met de dagelijkse gang van zaken van het ...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Drost
Geen exacte overeenkomst gevonden.