Zoek op

dubbelrijm

Term uit de versleer ter aanduiding van die vorm van eindrijm waarbij rijmvrager en rijmgever meer syllaben omvatten, waarvan...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

dubbelrijm

bepaald soort rijm; rijm waarbij niet één maar twee beklemtoonde lettergrepen op elkaar rijmen (met eventueel daarop volgende onbeklemtoonde lettergrepen).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Dubbelrijm

Het rijm waarbij telkens twee opeenvolgende of door een onbeklemtoonde lettergreep gescheiden lettergrepen of twee opeenvolgende woorden rijmen. Rijmvorm waarbij niet één, maar meerdere lettergrepen aan het eind van de versregel rijmen.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/36_Dubbelrijm.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.