Zoek op

eclips

Verduistering: het licht van een hemelobject wordt tegengehouden door een ander, zodat wij het eerste van de aarde uit niet meer kunnen waarnemen. De belangrijkste eclipsen zijn die van de zon , als de maan tussen de aarde en de zon staat en het zonlicht blokkeert, en van de maan, als de aarde het zonlicht onderschept dat de maan verlicht. De woord...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

eclips

eclips zelfst.naamw. astronomie het verschijnsel waarbij een ster en twee of meer andere hemellichamen in één lijn komen te staan, waardoor de schaduw van het ene hemellichaam het andere verduistert    Voorbeeld: `De zons- en maansverduistering zijn de voor de mens meest zichtbare ecl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/eclips

ECLIPS

1) Het verdwijnen 2) Maansverduistering 3) Natuurverschijnsel 4) Ondergang 5) Verduistering 6) Verduistering van de maan 7) Verduistering van een hemellichaam 8) Verdwijning 9) Zonsverduistering
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ECLIPS/1

eclips

Met een eclips wordt een maansverduistering of (meestal) zonsverduistering bedoeld
Gevonden op http://hemel.waarnemen.com/verklaar.html

Eclips

Veel gebruikt woord voor zonsverduistering of maansverduistering.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/E.html

eclips

een gebrek
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Eclips

In het dagelijks taalgebruik wordt onder een eclips meestal een zons- of maansverduistering verstaan. Als de maan, zon en aarde precies op één lijn staan - met de maan tussen zon en aarde - is de zon (gezien vanaf een plek op aarde) door de maan bedekt en dus niet meer te zien. Anders gezegd: een deel van de aarde is door de maan verduisterd. Er...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eclips

Eclips

[roman] - Eclips is het derde boek uit de Twilight-serie geschreven door de Amerikaanse schrijfster Stephenie Meyer. De oorspronkelijke titel is Eclipse. Het is op 3 april 2009 in het Nederlands uitgebracht. Het boek wordt voorafgegaan door Twilight en Nieuwe Maan (New Moon) en gevolgd door Morgenrood (Breaking Dawn) == Ver...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Eclips_(roman)

eclips

• [astronomie] het verschijnsel waarbij een ster en twee of meer andere hemellichamen in één lijn komen te staan, waardoor de schaduw van het ene hemellichaam het andere verduistert.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/eclips

eclips

Zie verduistering.
Gevonden op http://www.astronomie.nl/begrippenlijst/index.php?catid=1

Eclips

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), verduistering (van een hemellichaam).
~EREN, [bedrijvend werkwoord] ow. [gelijkvloeiend] (ik eclipseerde, heb of ben geëclipseerd), verduisteren, verdonkeren; [figuurlijk] zich weg -, zich uit de voeten maken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

eclips

verduistering
Jaar van herkomst: 1573 (Plantijn )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Eclips

Let op: Spelling van 1858 Gr., verduistering, verdonkering (van een gesternte). Eclipseren, verdonkeren, verduisteren; verdwijnen, zich wegmaken, wegsluipen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

eclips

De totale verduistering van een hemellichaam
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_astron.htm

ECLIPS

Zons- of maansverduistering. In dit geval verblijft de satelliet in de schaduw van de aarde waardoor de zonnepanelen geen energie meer kunnen leveren. Als beveiliging of backup dienen de accu`s aan boord van de satelliet. Wanneer een satelliet niet zogenaamd `eclipsbeveiligd` is (d.m.v. accu`s) valt hij van tijd tot tijd uit.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10245

Eclips

Eclips betekent verduistering, waarbij het ene hemellichaam door het andere hemellichaam wordt bedekt. Hiermee wordt met name bedoeld de verduistering van de maan door de aarde, de maansverduistering. De andere betekenis van eclips is de verduistering van de zon door de maan, dit heet de zonsverduistering. Bij een zonsverduistering schuift de maan ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Eclips

eclips

verduistering van een hemellichaam (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/eclips

eclips

Een cryptisch gekleurd tussenkleed, dat voor een korte tijd buiten het broedseizoen het kleurrijke broedkleed vervangt. Dit kleed is met name bekend bij een aantal eendensoorten (Anatidae, subfamilie Anatinae), die gedurende de zomer of aan het eind ervan hun verenkleed, waaronder de slagpennen, ruien. Erna ruien ze direct door naar het broedkleed,...
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Eclips

Eclips is een ander woord voor verduistering.
Wanneer de maan precies tussen de zon en de aarde staat, houdt hij het zonlicht tegen. In een bepaald gebied op aarde is dan een zonsverduistering te zien! Zonsverduisteringen kunnen alleen voor komen bij Nieuwe Maan. Want alleen dan kan de maan precies tussen de zon en de aarde staan. Meestal staat...
Gevonden op http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/eclips.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.