Zoek op

economie

algemeen: 1. De economische wetenschap gaat over de wensen van mensen en hoe ze proberen die wensen te vervullen. Het gaat ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=economie

economie

economie: wetenschap waarin het menselijk gedrag in relatie tot alternatief aanwendbare middelen wordt bestudeerd. Van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/economie

economie

de economie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ekonoˈmi] Verbuigingen:   economie|ën (meerv.) (studie van) de manier waarop inkomsten en uitgaven van een land functioneren Voorbeeld:   `een gezonde economie`Synoniem:   staathuishoudkunde een geleid...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/economie

ECONOMIE

1) Academische faculteit 2) Bedrijfshuishoudkunde 3) Beoefening van de staatshuishoudkunde 4) Boerenbedrijf 5) Economiestudie 6) Huishoudkunde 7) Landhuishoudkunde 8) Leer van de staathuishouding 9) Leer van de staathuishoudkunde 10) Leervak op school 11) Maatschappijwetenschap 12) Regeringsstelsel 13) Schoolvak 14) Sociale wetenschap 15) Spaarzaam...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ECONOMIE/1

economie

de manier waarop mensen hun levensonderhoud verdienen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Economie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] spaarzaamheid; bezuiniging; huishoudkunde; landhuishoudkunde; [figuurlijk] de geheele - der wet, de beginselen der wet zoo als zij zijn toegepast in de artikelen.
*...NOMISCH, [bijvoegelijk naamwoord] spaarzaam, huishoudelijk.
*...NOMIST, m. (-en), huishoudkundige; spaarzaam mens....
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

economie

staathuishoudkunde - Jaar van herkomst: 1864 (WNT )
zuinigheid - Jaar van herkomst: 1793 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Économie

Let op: Spelling van 1858 Fr., (voorheen schreef men oeconomie) huishoudelijkheid, huishoudkunde. Économe, économist, iemand, die een goed bestuur over het huishouden heeft, ook een huishoudkundige. Économisch, dat tot de huishoudkunde behoort, ook hetgeen met overleg en zuinigheid bestuurd wordt: de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Economie

Het begrip economie heeft meerdere betekenissen, namelijk ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/economie.htm

economie

De studie die zich bezighoudt met het productie, verspreiding en consumptie van geld, goederen en diensten.
Categorie: Vakgebieden > sociale wetenschappen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

economie

De manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

Economie

Bestudeert de verschijnselen die samenhangen met de schaarste. De schaarste van de goederen dwingt ons om te kiezen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10762

Economie

De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving. Het richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip schaarste speelt in de economie een grote rol. Bij de absolute schaarste is er een tekort van een product of dienst,...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Economie

economie

huishoudkunde (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/economie

Economie

Economie gaat over de wensen van de mensen en hoe ze proberen die wensen te vervullen. Het gaat om de behoeften van de mensen en de manier waarop daarin wordt voorzien.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/economie

Economie

Overkoepelende naam voor Algemene Economie en Bedrijfseconomie. Deze naam is in gebruik bij universiteiten die een doctoraalopleiding Economie verzorgen. Die opleiding kan een specialisatie in Algemene Economie inhouden, maar ook een specialisatie in Bedrijfseconomie. Synoniem voor Algemene Economie. Dit geldt met name voor het voortgezet onderwi.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

economie

maatregelen die erop gericht zijn inkomsten en uitgaven zo gunstig mogelijk te besteden vb: dit land heeft een zwakke economie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=economie

Economie

(1) 1) De wetenschap die het menselijk handelen bestudeert voor dit handelen bepaald wordt door de schaarste aan goederen.
2) De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van de mens in zijn streven naar welvaart.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Economie

(2) 1) Overkoepelende naam voor Algemene Economie en Bedrijfseconomie. Deze naam is in gebruik bij universiteiten die een doctoraalopleiding Economie verzorgen. Die opleiding kan een specialisatie in Algemene Economie inhouden, maar ook een specialisatie in Bedrijfseconomie.
2) Synoniem voor Algemene Economie. Dit geldt met name voor het voortge...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

economie

is de wetenschap die de mens bestudeert in zijn streven zijn behoeften te bevredigen met schaarse alternatief aanwendbare
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip01.htm

economie

is de wetenschap die de mens bestudeert in zijn streven zijn behoeften te bevredigen met schaarse alternatief aanwendbare middelen. Naast de betekenis van wetenschap wordt het woord economie gebruikt als een economische situatie in een land. De economische wetenschap is, net als de natuurwetenschappen, een empirische wetenschap. Dat betekent dat me...
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

economie

[Maatschappijwetenschappen] de wetenschap die zich bezighoudt met de behoeftebevrediging van mensen
Gevonden op https://quizlet.com/12903060/mw-inl-hoofdstuk-1-maatschappijwetenschappen-e

economie

het samenhangend maatschappelijk geheel van zaken als diensten, financiële middelen, handel, industrie en landbouw, gericht op consumptie en levensonderhoud van de bevolking Gebruikt voor: economisch systeem Meer specifiek: consumptie economische bedrijvigheid economische sectoren kenniseconomie markt ondernemingen Minder specifiek: maatschappij Z...
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7986
Geen exacte overeenkomst gevonden.