Zoek op

edict

edict zelfst.naamw. een belangrijk besluit uitgevaardigd door een vorst    Voorbeeld: `In 864 vaardigde Karel de Kale een edict uit dat de laatste succesvolle poging van een Karolingisch vorst was om sociale en monetaire hervormingen door te voeren. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/edict

EDICT

1) Afgekondigd besluit 2) Bekendmaking 3) Bekendmaking van een besluit door de bevoegde macht 4) Besluit 5) Bevelschrift 6) Kennisgeving 7) Landsbesluit 8) Landsverordening 9) Openbare bekendmaking 10) Plakkaat 11) Proclamatie 12) Soort wet 13) Verdrag 14) Verordening 15) Vorstelijk bevelschrift 16) Wet
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EDICT/1

edict

door een overheid, vorst of paus uitgevaardigd besluit In benamingen, zoals in <i>Edict van Caracalla<-i>, <i>Edict van Theodosius<-i> of <i>Edict van Milaan<-i>, dient het woord met een hoofdletter gespeld te worden.
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/edict

edict

gebod
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Edict

Een edict (Latijn: edicere, verkondigen) is een aankondiging van een wet. Meestal geschiedt dit bij een monarchie. De paus en enkele andere hoogwaardigheidsbekleders (koningen of gouverneurs) zijn de enigen die vaak een edict uitvaardigen. == Bekende edicten == ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Edict

edict

verordening
Jaar van herkomst: 1482 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Edict

Let op: Spelling van 1858 edictum, Lat., een (vorstelijk) bevel, openbaar bevel, aanslag, eene landsverordening. Edictale citatie, geregtelijke dagvaarding
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

edict

proclamatie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/edict

edict

[Geschiedenis] wetregel
Gevonden op https://quizlet.com/86181650/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.