Zoek op

educatie

de educatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [edy'ka(t)si] Verbuigingen:   educatie|s (meerv.) vorming, vooral door onderwijs Voorbeelden:   `volwasseneneducatie`, `milieueducatie`voor- en vroegschoolse educatie  (deelname aan educatieve programma’s ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/educatie

EDUCATIE

1) Goede opvoeding 2) Instructie 3) Onderwijs 4) Onderwijs en opvoeding 5) Opvoeding 6) Scholing 7) Vorming
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EDUCATIE/1

Educatie

Educatie (Latijn : educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) is een overkoepelende term die zowel vorming, onderwijs als opvoeding omvat. Methoden van onderwijzen en leren binnen én buiten schoolse omgevingen; leerprocessen die plaatsvinden binnen een schoolse omgeving (formele educatie) of daarbuiten (informeel), in de wereld als zodanig; d...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Educatie

educatie

Volwasseneneducatie gericht op het leren functioneren in de samenleving. Het omvat opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op sociale redzaamheid. Opgelet: in Vlaanderen spreekt men van basiseducatie.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Educatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] opvoeding.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

Educatie

Let op: Spelling van 1858 opvoeding. Educeren, opvoeden
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Educatie

Educatie is een term, waaronder zowel onderwijs, opvoeding en vorming vallen. Educatie komt van het Latijnse woord 'educere', dat opvoeden betekent. Educatie leert mensen hoe ze moeten functioneren binnen een samenleving. Dit gebeurt door zowel de ouders als bijvoorbeeld een opleiding, maar ook door andere mensen in de omgeving. Er zijn verschillen...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Educatie

educatie

opvoeding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/educatie

educatie

de zorg voor iemands zedelijke en geestellijke ontwikkeling vb: in het kader van de educatie wordt aandacht besteed aan sociale omgangsvormen
permanente educatie [die een leven lang duurt]
geen educatie genoten hebben [geen goede manieren hebben]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=educatie

educatie

[Nederlands] vorming; onderwijs; opvoeding
Gevonden op https://quizlet.com/61469806/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.