Zoek op

Effectentransactie

Onder een effectentransactie wordt verstaan het verhandelen van effecten via de beurs. De afhandeling van een effectentransactie in Nederland, via Euronext, gebeurt op een vaste wijze. == Belegger == De belegger bepaalt wat hij wil verhandelen, welk fonds, welk type van effecten, welke hoeveelheden (aantal-bedrag). De belegger kan dat doen op gron...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Effectentransactie

Effectentransactie

Dit is de opdracht tot het kopen of verkopen van effecten op de beurs die aan een bank, commissionair of broker wordt gegeven. ( > beleggen > algemene terminologie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/effectentransact
Geen exacte overeenkomst gevonden.