Zoek op

efficiency

markten en prijzen: Engels: Doelmatigheid. De verhouding tussen de opbrengsten en de inzet van middelen. De term is niet ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=efficiency

efficiency

de efficiency zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɛ'fɪʃənsi] mate waarin iets het beoogde resultaat heeft Voorbeelden:   `mogelijkheden om de efficiency te vergroten/bevorderen/verhogen`, `De topman heeft aangedrongen op meer efficiency bij de bank.`Synoniemen: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/efficiency

EFFICIENCY

1) Doelmatigheid 2) Doelmatigheidsleer 3) Doeltreffend
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EFFICIENCY/1

efficiency

doelmatigheid
Jaar van herkomst: 1926 (KWT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Efficiency

De verhouding tussen de werkelijke uitvoering en standaarduitvoering.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Efficiency

getal dat aangeeft hoeveel energie van de zonnestraling door een zonnepaneel in stroom wordt omgezet. De gangbare zonnepanelen hebben een efficiency van ongeveer 15%. De rest van de zonne-energie wordt (helaas) omgezet in warmte. Zonnepanelen kunnen dus behoorlijk heet worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10222

Efficiency

Efficiency is het zo doeltreffend mogelijk inzetten van middelen. De term wordt doorgaans gebruikt binnen organisaties. Het geeft aan hoe het met de productiviteit gesteld is. Van efficiency is sprake als met de (financiële, personele en materiële) middelen een zo hoog mogelijk resultaat wordt behaald met zo min mogelijke verspilling van diezelfd...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Efficiency

efficiency

doelmatigheid (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/efficiency

Efficiency

Engels: doelmatigheid
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Efficiency

Doelmatigheid. Het met zo min mogelijk hulpmiddelen een bepaald resultaat behalen.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Efficiency

[Management-en-organisatie] Het verkrijgen van het hoogst mogelijke resultaat
Gevonden op https://quizlet.com/98564902/hoofdstuk-2-management-en-logistiek-flash-card
Geen exacte overeenkomst gevonden.