Zoek op

Enkeerdgronden

Enkeerdgronden bestaan uit een humusrijke bruingekleurde laag grond van ten minste vijftig centimeter dik. In de Nederlandse bodemclassificatie vallen enkeerdgronden onder de zogenaamde dikke eerdgronden. Deze bodemsoort komt voor in zandlandschappen die gevormd zijn in het Pleistoceen. Deze gronden zijn ontstaan door bemesting met dierlijke mest ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Enkeerdgronden

Enkeerdgronden

Zandgronden met een meer dan 50 cm dikke humushoudende bovengrond die ontstaan is door opmesting met zandrijke potstalmest . In Drenthe komen alleen zwarte enkeerdgronden voor op de essen. Zie: Grondsoorten.
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Enkeerdgronden
Geen exacte overeenkomst gevonden.