Zoek op

entropie

Een abstract begrip uit de thermodynamica . Macroscopisch gezien is de entropie een maat die bepaalt in hoeverre de aan een systeem toegevoerde warmte , bijvoorbeeld in een stoommachine, in arbeid kan worden omgezet. Microscopisch is het een maat voor de wanordelijkheid van het systeem. Bij het smelten van ijs neemt de entropie toe doordat de molec...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/natuurkunde-scheikunde-en-sterrenkunde/

entropie

entropie zelfst.naamw. thermodynamica een getal evenredig met de logaritme van het aantal realiseringmogelijkheden, ook wel gedefinieerd als de reversibele warmte gedeeld door de temperatuur    Voorbeeld: `In een geïsoleerd systeem neemt de entropie altijd toe. ` Bron: WikiWoordenboek...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/entropie

ENTROPIE

1) Natuurkundige term 2) Thermodynamische grootheid 3) Toestandsgrootheid in de thermodynamica
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ENTROPIE/1

entropie

Begrip uit de chemische thermodynamica. Onder entropie wordt verstaan het streven van alle systemen naar de grootst mogelijke vrijheid of wanorde. Voor moleculen betekent dit dat zij zich van nature willen verspreiden over de beschikbare ruimte, dat de temperatuur gelijkmatig zal worden enz. Voor systemen in de biosfeer betekent het bijvoorbeeld da...
Gevonden op http://members.ziggo.nl/e.de.ruiter/ABC1.html

Entropie

== Geschiedenis == Hoewel aanvankelijk allerminst duidelijk was wat de nieuw geformuleerde functie precies voorstelde, bleek het wel mogelijk een tweetal fenomenen ermee te verklaren die tot dan moeilijk te begrijpen waren. == Analogie == gelijk aan 0 omdat W=1. Oftewel deze toestand heeft de laagste entropie. (Entropie kan immers niet negatief zi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Entropie

Entropie

[informatietheorie] - == Voorbeeld == Dit is een voorbeeld van een experiment met twee mogelijke uitkomsten. Het blijkt dat de gemiddelde hoeveelheid informatie bij uitvoering van het experiment minder dan 1 bit bedraagt. In het algemeen is het bewijsbaar dat uitvoeren van een experiment dat N mogelijke uitkomsten heeft noo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Entropie_(informatietheorie)

Entropie

Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. De entropie neemt toe tot een maximum. Met het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen uit elkaar; alles neigt tot wanorde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10442

entropie

Omvat de hoeveelheid energie die niet beschikbaar is om werk mee uit te voeren in een systeem, maar ook de uiteindelijke toestand van de degeneratie van materie en energie in het heelal.
Categorie: Abstracte Begrippen > dynamica.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Entropie

Thermodynamische grootheid. Bij onomkeerbare processen zullen systemen proberen een situatie met de laagste energie te bereiken met daarbij een toename van de entropie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10571

entropie

Def.: de hoeveelheid vrije energie in een systeem. Toelichting: Wordt gebruikt bij alle toepassingen van de algemene systeem theorie. Wordt soms ook weergegeven als de hoeveelheid onzekerheid in een systeem. Het is een negatieve eigenschap voor zover dat de maximale entropie gerelateerd is aan de minimale hoeveelheid vrije energie.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

entropie

maatstaf voor de wanorde in een systeem (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/entropie

Entropie

Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie. De entropie neemt toe tot een maximum. Met het verloop van de tijd vallen alle fysische systemen uit elkaar; alles neigt tot wanorde.
Gevonden op http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Glossarium.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.