Zoek op

enumeratie

enumeratie zelfst.naamw. [informatica] datatype in verschillende programmeertalen waarbij een opsomming van alle mogelijke waarden volgt [taalkunde] stijlfiguur waarbij een opsomming wordt gebruikt om iets te benadrukken Bron: Wikiwoordenboek - enumeratie. SpellingJuist gespeld: 'enumeratie
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/enumeratie

ENUMERATIE

1) Het optellen 2) Lange opsomming 3) Opnoeming van stuk tot stuk 4) Opsomming 5) Optelling
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ENUMERATIE/1

enumeratie

nummering
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Enumeratie

Een opsomming, waardoor nadruk op de zin wordt gelegd De opdracht van Multatuli`s Max Havelaar bijvoorbeeld, krijgt door de hamerende enumeratie een dwingend karakter Sterk verwant aan accumulatie Ook epimerismus genoemd
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_e.htm

Enumeratie

[datatype] - Een enumeratie of opsomming is een datatype in verschillende programmeertalen. Variabelen van een enumeratietype kunnen een vaststaand aantal waarden aannemen, die met een identifier kunnen worden aangeduid. Over het algemeen worden de waarden van een enumeratietype intern weergegeven door een (kleine) integer....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Enumeratie_(datatype)

Enumeratie

[stijlfiguur] - Een enumeratie is een stijlfiguur waarbij een opsomming wordt gebruikt om iets te benadrukken. Meestal zit er in de opsomming een climax (een in kracht toenemende rij) of een anticlimax (een in kracht afnemende rij). Een enumeratie kan zijn met asyndeton: Of met polysyndeton: De eenvoudigste vorm van enumera...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Enumeratie_(stijlfiguur)

enumeratie

zie enumeratio
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Enumeratie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), optelling, opsomming.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0008.htm

enumeratie

ook: opsomming. Opsommingen kunnen met en zonder verbindingswoord voorkomen. In het eerste geval is het tempo trager en krijgen de afzonderlijke delen meer aandacht.
Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploegt, en
zwoegt, en zweet,
(Joost van den Vondel: Palamedes)
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
(Ramses Shaffy)
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

enumeratie

(ook: opsomming) bepaalde stijlfiguur: een opsomming van een aantal inhoudelijk bij elkaar horende elementen. Deze opsomming kan al of niet met het voegwoord `en` gepaard gaan.Opsomming met `en` noemen we enumeratie met polysyndeton,opsomming zonder `en` enumeratie met ayndeton.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10167

Enumeratie

opsomming
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10855

enumeratie

Def.: een klasse die een lijst van waardes weergeeft. Deze kan gebruikt worden op plaatsen waar voor een bepaalde waarde uit een beperkt aantal vooraf bekende mogelijkheden gekozen moet worden. Een enumeratie is een klasse met als stereotype †˜<>†™.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

enumeratie

opsomming (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/enumeratie

Enumeratie

Onder enumeratie (van het Latijnse werkwoord 'enumerare' = opsommen) verstaan we het verschijnsel dat een aantal naamwoorden of begrippen achter elkaar geplaatst worden met een literair effect. Voorbeeld: Multatuli in de 'max Havelaar': Want aan u draag ik mijn boek op, Willem de Derde, Koning, Groothertog, Prins...meer dan Prins, Groothertog en Ko...
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/207_Enumeratie.html

enumeratie

[Nederlands] opsomming van een aantal inhoudelijk bij elkaar horende elementen.
Gevonden op https://quizlet.com/115839985/nederlands-flash-cards/

enumeratie

ook: opsomming. Opsommingen kunnen met en zonder verbindingswoord voorkomen. In het eerste geval is het tempo trager en krijgen de afzonderlijke delen meer aandacht.
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.