Zoek op

erfgrens

burenrecht: grenslijn tussen twee erven. Bijv. de afstand van de ~ ten opzichte van het hart van een (boom)stam moet in beginsel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/erfgrens

Erfgrens

De erfgrens is de grens waar het erf eindigt, juridisch ook wel kavel of perceel. De eigendom van de grond strekt zich dus uit tot de erfgrens. Bij de eigendomsoverdracht van een stuk grond zal de notaris een beschrijving van deze grens opnemen in de notariële akte. Door verjaring kan de werkelijke erfgrens anders zijn dan die is ingeschreven in h...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/erfgrens/
Geen exacte overeenkomst gevonden.