Zoek op

executeur

erfrecht: persoon die aangesteld is om een uiterste wilsbeschikking uit te voeren en tot taak heeft, tenzij anders beschikt ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/executeur

executeur

executeur zelfst.naamw. juridisch beroep uitvoerder van een gerechtelijk vonnis Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'executeur' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met executeur: ex...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/executeur

EXECUTEUR

1) Beroep 2) Uitvoerder 3) Uitvoerder van een vonnis
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/EXECUTEUR/1

executeur

iemand die in opdracht een plan uitvoert; uitvoerder van een plan
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/executeur

Executeur

Is degene die door de erflater is aangewezen om de nalatenschap af te wikkelen.
Gevonden op http://erfrechtadvocaat.nu/begrippen-lijst-erfrecht/

Executeur

Een executeur (in Nederland voorheen executeur-testamentair, in België vereffenaar) is degene, die het testament van een erflater ten uitvoer brengt, nadat deze is overleden. Dit kan een notaris zijn, maar ook een andere door de overledene daartoe aangewezen persoon. De executeur is degene die namens de erfgenamen de nalatenschap beheert, schulde...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Executeur

Executeur

de executeur is iemand die de nalatenschap van de erflater mag afwikkelen. De executeur moet in het testament als zodanig worden aangewezen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10253

Executeur

Uitvoerder van een vonnis of uiterste wil.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Executeur

(voorheen de executeur-testamentair)Degene die door de overledene (erflater) is aangewezen om de erfenis af te wikkelen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11062

executeur

uitvoerder (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/executeur

Executeur

De executeur regelt jouw erfenis. Letterlijk betekent het: uitvoerder. Je wijst hem aan in je testament of in een aparte akte (akte benoeming executeur). Het is meestal iemand waar je bijzonder vertrouwen in hebt. Het kan ook een organisatie zijn die zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van nalatenschappen. Taken executeur De executeur zorgt...
Gevonden op https://www.doehetzelfnotaris.nl/uitleg/executeur/
Geen exacte overeenkomst gevonden.