Zoek op

factoring

financiële zaken: Engels: De debiteurenportefeuille wordt uit handen gegeven aan een extern bedrijf, de factor, dat zorgt ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=factoring

factoring

handelsrecht: Engels: vertegenwoordiging. Techniek waarbij een onderneming (leverancier) op grond van een met een gespecialiseerde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=factoring

factoring

handelsrecht: Engels: vertegenwoordiging. Uitbesteding van facturering, incassering en debiteurenadministratie aan een ander ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/factoring

Factoring

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het externe bedrijf, de factor, neemt de afhandeling van debiteuren over en ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren uitbesteedt ontv...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Factoring

factoring

het verzorgen van de inning door een financiële instelling
Jaar van herkomst: 1974 (Posthumus )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

factoring

Bij factoring draagt een bedrijf zijn vorderingen over aan een bank of een gespecialiseerd bedrijf, en ontvangt dan direct de vorderingen contant. ( > economie)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/factoring.htm

Factoring

overdracht van handelsvorderingen aan een organisatie die zorgdraagt voor het beheer, de administratie, de incasso en het betalingsrisico van de debiteuren. De onderneming kan bovendien tot een bepaald percentage, bijv. 90% van zijn debiteuren opnemen als krediet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10336

Factoring

Een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt verkocht aan een extern bedrijf dat zorgt van de inning van de vorderingen. De factormaatschappij ontvangt daarvoor vaak een percentage van de omzet. Het bedrijf dat de debiteuren verkoopt, ontvangt daarvoor al direct bijna het hele bedrag van de uitstaande vorderingen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

factoring

het verzorgen van de inning door een financiële instelling (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/factoring

Factoring

Overneming van de totale debiteurenportefeuille van een bedrijf door een gespecialiseerde factormaatschappij. Het is het uitbesteden van de debiteurenadministratie, inclusief het uitbesteden van het risico.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/factoring

Factoring

Het systeem waarbij de ondernemer (leverancier) zijn debiteurenportefeuille overdraagt aan een factormaatschappij. De factormaatschappij accepteert debiteuren van goede kwaliteit (kredietwaardig). Het voordeel zit vooral in de direct beschikbare liquiditeit, het uit handen geven van werkzaamheden en vermindering van debiteurenrisico`s. Uiteraard be...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Factoring

Overdragen van vorderingen (debiteuren) aan een financieringsinstelling die tegen vergoeding risico van wanbetalingen en administratiekosten draagt. Dit is een vorm van debiteurenfinanciering waarbij de debiteurenportefeuille wordt uitbesteed aan een extern bedrijf (factormaatschappij) dat zorgt voor de afhandeling van de debiteuren. Het externe be...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.