Zoek op

feminisme

het feminisme zelfst.naamw.Uitspraak:   [femiˈnɪsmə] beweging die ernaar streeft dat vrouwen dezelfde rechten en mogelijkheden als mannen krijgen Synoniem:   vrouwenbeweging © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'feminisme' komt voor in de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/feminisme

FEMINISME

1) Het streven naar gelijke rechten voor vrouwen en mannen 2) Leer dat de vrouw de gelijke is van de man 3) Vrouwenbeweging 4) Vrouwenemancipatie 5) Vrouwenstrijd
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FEMINISME/1

Feminisme

Feminisme - uit het Frans féminisme, van de Latijnse woordstam femina = vrouw - is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts-)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en vrouwenemancipatie nastreven. Een ander begrip dat in deze wordt gebruikt is vrouwenbeweging. Verschillen tusse...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Feminisme

Feminisme

is een algemene aanduiding voor een verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen die ongelijke (machts
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_-ismen

feminisme

het streven naar gelijke rechten en gelijke behandeling voor vrouwen
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

feminisme

vrouwenbeweging
Jaar van herkomst: 1899 (DBL )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Feminisme

Het feminisme is een maatschappelijke en politieke stroming die de emancipatie van vrouwen nastreeft.
Ook binnen de Arabische-islamitische wereld ontstonden in de loop vande twintigste eeuw feministische bewegingen, veelal binnen het kader van de islam. Dit wordt wel moslimfeminisme genoemd (in tegenstelling tot seculier feminisme), hoewel veel ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10248

Feminisme

het streven naar een gelijkwaardige behandeling van vrouwen ten opzichte van mannen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10635

Feminisme

Het feminisme is een maatschappelijke en politieke stroming die streeft naar dezelfde rechten en mogelijkheden voor vrouwen zoals die gelden voor mannen. Dit streven wordt ook wel de emancipatie van de vrouw genoemd. In het feminisme wordt de scheve (machts)verhouding tussen mannen en vrouwen bekritiseerd. Het doel is volledige gelijkheid tussen de...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Feminisme

feminisme

vrouwenbeweging, strijd om vrouwenemancipatie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/feminisme

feminisme

beweging die strijdt voor gelijke rechten van vrouwen vb: dank zij het feminisme hebben vrouwen kiesrecht
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=feminisme

feminisme

[Geschiedenis] Politieke beweging die het doel had om de achtergestelde positie van de vrouw te verbeteren.
Gevonden op https://quizlet.com/102498095/geschiedenis-h2-flash-cards/

feminisme

In 1968 werd de groep Man Vrouw Maatschappij (MVM) opgericht, kenmerkend voor wat men later de 'tweede feministische golf' is gaan noemen, ter onderscheiding van het feminisme uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. De groep streefde naar meer gelijkheid tussen de seksen. Drijvende kracht achter MVM was Joke Smit. Een jaar...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-nederland-vanaf-1945/femin
Geen exacte overeenkomst gevonden.