Zoek op

flexarbeid

groei en conjunctuur: Arbeidscontracten voor een bepaalde periode, afroepcontracten, contracten via uitzendbureaus en dergelijke. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=flexarbeid

Flexarbeid

Werknemer met een flexibel aantal uren of met een arbeidscontract korter dan een jaar.
Gevonden op https://www.finler.nl/flexarbeid/
Geen exacte overeenkomst gevonden.