Zoek op

flugsand

1 In het Duits: door de wind afgezet zand (syn. dekzand, driftzand, stuifzand). 2 In het Nederlands: geïmporteerde vulkanische as, gebruikt als licht aanvul- of ophoogmateriaal (spellingsalternatief: flugzand).
Gevonden op http://aggregates-catalogue.nl/woordenboek/
Geen exacte overeenkomst gevonden.