Zoek op

forfaitair

forfaitair bijv.naamw.Uitspraak:   [fɔrfɛ'tɛ:r] volgens een vastgestelde norm financieel Voorbeeld:   `Er geldt een forfaitaire vergoeding per consult, ongeacht de lengte ervan.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'forfaitair' komt voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/forfaitair

Forfaitair

Forfaitair is een Nederlands vakblad voor fiscale studenten. Het is een uitgave van het Landelijk Overleg Fiscalisten en Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers. Het blad verschijnt 10 keer per jaar en bevat artikelen over actuele fiscale zaken, besprekingen van recente jurisprudentie en columns. ==Externe link== ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Forfaitair
Geen exacte overeenkomst gevonden.