Zoek op

fractaal

Van het Engelse woord 'fractal’, een meetkundige figuur waarin eenzelfde motief zich op steeds kleinere schaal herhaalt. Zulke figuren zien er grofweg uit als natuurlijke configuraties zoals kustlijnen, de takken van een boom en dergelijke. Zij zijn voor wiskundige behandeling toegankelijk geworden mede dankzij de ontwikkeling die de moderne comp...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/fractaal

fractaal

I fractaal zelfst.naamw. wiskunde een wiskundige figuur waarvan de maat bij schaalvergroting verandert met een niet-gehele macht van de schaal    Voorbeeld: `Fractalen kunnen soms opmerkelijke schoonheid bezitten. ` III fractaal bijv.naamw. betrekking hebbend op fractalen   ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fractaal
Geen exacte overeenkomst gevonden.