Zoek op

gebruiksoppervlakte

Ook: GO, GBO. Bij de benoeming van ruimten in een gebouw wordt in het Bouwbesluit in algemene termen gesproken van bv. gebruiksoppervlakte, verblijfsruimte, verkeersruimte. Voordeel hiervan is dat een interne verbouwing op de benoeming geen invloed heeft, bv. als de woonkamer wordt uitgebreid met een slaapkamer. De omschrijving van de gebruiksopper...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of een groep van ruimten (bijv. een woning) is de oppervlakte, gemeten op vloerniveau tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de ruimte of groep van ruimten omhullen. Toelichting: de gebruiksoppervlakte, bepaald volgens NEN 2580, is een oppervlaktemaatstaf die aangeeft welk deel van een gebouw in begins...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10655
Geen exacte overeenkomst gevonden.