Zoek op

gedogen

rechtswetenschap: oogluikend toestaan door de overheid dat bepaalde wettelijke voorschriften worden overtreden. Bijv. het ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gedogen

gedogen

strafrecht: dulden, verdragen; door de vingers zien; oogluikend toestaan door de overheid dat bepaalde wettelijke voorschriften ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gedogen

gedogen

Het in gevallen van kennelijke onredelijkheid of onvermogen van de overheid om een gegeven regel toe te passen, afzien van handhaving van een bepaalde regeling. Een alledaags voorbeeld van zo'n gedoogbeleid is het door de verkeerspolitie afzien van bekeuring van het overgrote deel van de door weggebruikers gemaakte verkeersfouten.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/nederlandse-politiek/gedogen

gedogen

Als overheid dulden dat bepaalde handelingen worden verricht die eigenlijk bij wet verboden zijn. Dit kan gebeuren omdat het handhaven van de wet een (te) groot beslag zou leggen op politie en justitie . Een bekend voorbeeld van gedogen is het Nederlandse softdrugsbeleid; hoewel het bezit van softdrugs in bepaalde hoeveelheden verboden is, treedt d...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/gedogen

gedogen

gedogen werkw.Uitspraak:   [xəˈdoxə(n)] Verbuigingen:   gedoogde (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft gedoogd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen niet optreden tegen iets wat eigenlijk niet mag Voorbeeld:   `het gedogen van softdrugs voor ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gedogen

gedogen

dulden
Jaar van herkomst: 1236 (CG I 1, 21 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gedogen

dulden, toelaten (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gedogen

gedogen

ermee instemmen, zeggen dat het mag vb: ik vind het niet leuk dat mijn dochter rookt, maar ik gedoog het Synoniemen: goedvinden toestaan toelaten toestemmen veroorloven dulden permitteren tolereren Tegenstellingen: bestrijden tegengaan
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gedogen

Gedogen

[Maatschappijleer] Iets wat bij de wet verboden is maar in de praktijk toestaan.
Gevonden op https://quizlet.com/121349717/maatschappijleer-woorden-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.