Zoek op

getal

het getal zelfst.naamw.Uitspraak:   [xeˈtɑl] Verbuigingen:   getal|len (meerv.) 1) cijfer of combinatie van cijfers om een aantal of hoeveelheid aan te duiden Voorbeeld:   `twee getallen bij elkaar optellen`een even getal  (een getal dat door...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/getal

getal

Een rekengrootheid. Zo onderscheidt men bijvoorbeeld gehele getallen, breuken, irrationele getallen, complexe getallen, en nog allerlei andere soorten. De gehele getallen, die deel uitmaken van de oneindig voortlopende rij 1, 2, 3, 4 enzovoort, uitgebreid met de negatieve gehele getallen en het getal 0, vormen de grondslag van alle getalsoorten. Zo...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/getal

GETAL

1) Aanduiding van een hoeveelheid 2) Aantal 3) Cijfer 4) Cijfercombinatie 5) Cijfervoorstelling 6) Cijfervorm 7) Cijvervoorstelling 8) Elf 9) Grammaticale term 10) Hoeveelheid 11) Kwantum 12) Nummer 13) Tal 14) Telwoord 15) Waarde 16) Wiskundige term
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GETAL/1

Getal

Met het woord getal kan worden aangeduid: In het Nederlands wordt onderscheid gemaakt tussen getal en nummer. Het eerste duidt op een hoeveelheid, het tweede niet. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Getal

Getal

[taalkunde] - In de taalkunde is het begrip getal een grammaticale categorie. Deze komt tot uiting in een eigenschap van woorden die naar één maar ook naar meerdere voorwerpen (of eenheden) van dezelfde soort kunnen verwijzen. == Getal en aantal == Als dit aantal (een of meer) in de taal tot uitdrukking komt, spreken we v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_(taalkunde)

Getal

[wiskunde] - Een getal is de aanduiding van een hoeveelheid. Oorspronkelijk was het begrip getal synoniem met aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz., maar het heeft een ruimere betekenis gekregen, zodat ook gebroken, negatieve en zelfs complexe getallen als getal aangemerkt worden. Een getal is verschillend van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Getal_(wiskunde)

getal

•abstracte weergave van een hoeveelheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/getal

Getal

Het grammaticale getal (of: numerus) heeft betrekking op het onderscheid tussen enkelvoud en meervoud. Dit onderscheid wordt zowel bij zelfstandige naamwoorden (jongen - jongens, vrouw - vrouwen) en voornaamwoorden (ik - wij) als bij werkwoorden ((ik) ga - (wij) gaan) gemaakt.
Gevonden op http://taaladvies.net/

Getal

Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 een getal overspreken.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0009.php

getal

als grammaticale term: enkel- of meervoud - Jaar van herkomst: 1576 (Ruijs )
cijfer, aantal - Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

getal

de vorm van een woord die aangeeft of er sprake is van één of meer eenheden
  • enkelvoud: als er slechts één eenheid betrokken is
    kind - kijkt
  • meervoud: als het over meer eenheden gaat
    kinderen - kijken

Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10109

Getal

Een getal is een aanduiding van een hoeveelheid, die zowel in wiskunde als in taalkunde gebruikt kan worden. Een getal is niet hetzelfde als een nummer, omdat een nummer geen hoeveelheid aanduidt. Getallen kunnen in woorden en symbolen worden geschreven, zoals ‘36’ in symbolen, maar ‘zesendertig’ in woorden. De Romeinen schreven getallen vr...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Getal

getal

voorstelling in cijfers van een hoeveelheid, aantal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/getal

getal

nummer van een of meer cijfers vb: noem een getal onder de tien
in groten getale kwamen de mensen erop af [er kwamen veel mensen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=getal

Getal

Een getal (hoeveelheid) is de aanduiding van een hoeveelheid. Oorspronkelijk was het begrip getal synoniem met aantal, dus voor de getallen een, twee, drie, enz., maar het heeft een ruimere betekenis gekregen, zodat ook gebroken, negatieve en zelfs complexe getallen als getal aangemerkt worden. Getallen kunnen in woorden of met symbolen weergegeven...
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.