Zoek op

gevaarzetting

verkeersrecht: schending van een zorgvuldigheidsnorm door een groter gevaar in het leven te roepen dan waarop een normaal ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gevaarzetting

gevaarzetting

verkeersrecht: schending van een zorgvuldigheidsnorm door een groter gevaar in het leven te roepen dan waarop een normaal ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gevaarzetting

gevaarzetting

Het creëren van een situatie die mogelijk schade tot gevolg heeft. Een bekend voorbeeld is het open laten staan van het deksel van een put waar mensen gemakkelijk in kunnen vallen. De persoon die voor de gevaarzetting heeft gezorgd, kan aansprakelijk zijn voor de daardoor opgetreden schade .
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/gevaarzetting
Geen exacte overeenkomst gevonden.