Zoek op

Gewaarden

Gewaarde(n) is de term die gebruikt werd voor de markegenoten die eigenaren waren van de gewaarde volle erven. Dit waren de boerderijen waaraan een waartal, waardeel of morgental verbonden was. De zogenaamde aandelen in de woeste grond van de marke, was exclusief gebruiksrecht voor de gewaarden. De woeste gronden van de marke waren dan ook geen ei...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewaarden
Geen exacte overeenkomst gevonden.