Zoek op

Gewaar

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijwoord] - worden, ontdekken, bespeuren, kennis van iets bekomen.
~WORDELIJK, [bijvoegelijk naamwoord] (-er, -st), voor zelfgewaarwording vatbaar; [figuurlijk] sentimenteel.
~WORDING, v. (-en), zielsaandoening door middel van een der zintuigen; (ook) lichamelijk gevoel.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.