Zoek op

gezin

het gezin zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈzɪn] Verbuigingen:   gezin|nen (meerv.) ouders met hun kinderen Voorbeelden:   `in een groot gezin met zes kinderen opgroeien`, `arbeidersgezin`eenoudergezin  (gezin zonder vader of moeder) © Kernerman Di...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gezin

GEZIN

1) Familie 2) Familiegroep 3) Familielid 4) Gezamelijke huisgenoten 5) Gezamenlijke huisgenoten 6) Huisgezin 7) Huishouden 8) Huishouding 9) Ouders en kinderen 10) Samenlevingsvorm 11) Vrouw en kinderen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEZIN/1

Gezin

Gezin is de term voor alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid op microniveau vormen, met al dan niet verwante personen die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen. ==Algemeen== ===Omschrijving=== Het moderne (westers-getinte) gezin is een kerngezin met meerdere relaties na elkaar, w...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezin

gezin

•een huishouden bestaande uit een man, een vrouw en kinderen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/gezin

Gezin

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] de gezamenlijke dienstboden in een huis.
~, o. (-nen), de huisgenooten, familie.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0010.htm

gezin

echtpaar met hun kinderen
Jaar van herkomst: 1586 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

gezin

(Eng: family) De term heeft niet alleen betrekking op het kerngezin, maar ook op andere verwanten of degenen die nauw bij een samenlevingsvorm betrokken zijn. De VN-verdragen van 1966 noemen het gezin de natuurlijke en fundamentele eenheid van de samenleving. Zij garanderen o.m. het recht op het stichten en onderhouden van een gezin, bescherming va...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Gezin

groep van personen die gebonden zijn door een verwantschapsband, en waarin de volwassenen de zorg op zich nemen voor de kinderen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10645

Gezin

Gezin, is de term voor alle samenwerkingsvormen die een herkenbare sociale eenheid vormen oftewel huwelijk, met al dan niet verwante personen die duurzame banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10788

gezin

ouders met hun kinderen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/gezin

Gezin

Een groepje mensen dat meestal bestaat uit vader, moeder en een of meer kinderen. {Volksmond}. Consumptiehuishouding: een persoon of meer personen die met elkaar een economische eenheid vormen. Zij vormen de basis van de de vraagzijde in de handel in goederen en diensten. Tegenover de consumptiehuishoudingen staan de productiehuishoudingen (bedri.....
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

gezin

man, vrouw en kinderen vb: hij komt uit een groot gezin Synoniem: familie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=gezin

Gezin

1) Een groepje mensen dat meestal bestaat uit vader, moeder en een of meer kinderen. {Volksmond}.
2) Consumptiehuishouding: een persoon of meer personen die met elkaar een economische eenheid vormen. Zij vormen de basis van de vraagzijde in de handel in goederen en diensten. Tegenover de consumptiehuishoudingen staan de productiehuishoudingen (b...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Gezin

Eng.: Core family. Elke zelfstandige gemeenschap (samenlevingsvorm) van twee of meer personen die een huishouding vormen. Door de sterke emotionele band benvloeden de leden van het gezin elkaar ook in het consumentengedrag.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf
Geen exacte overeenkomst gevonden.