Zoek op

grietenij

groep bijeenhorende dorpen
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Grietenij

Een grietenij is een voorloper van de huidige Nederlandse gemeente met name in de provincie Friesland, hoewel de term ook voorkwam in de Groninger Ommelanden. Van het eind van de 16e eeuw tot 1851 waren er in Friesland in totaal 30 grietenijen. Het woord `grietenij` betekent `bestuursgebied van een grietman`, en het woord `grietman` houdt ve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grietenij

grietenij

schoutambacht in Friesland aan het hoofd waarvan een grietman stond (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/grietenij

grietenij

, oude naam in Friesland voor een aantal dorpen die onder een grietman stonden. Het was het grietmansambt en het recht daarop sinds de 13e eeuw. In deze eeuw werden in de staatkundige eenheden Friesland delen gevormd. Zo ging in Westergoo het Land van Franeker uit vijf delen bestaan. Dit werden Barradeel, Hennaarderadeel, Baarderadeel, Menaldumadee...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyg.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.