Zoek op

Grootfamilie

De term grootfamilie (ook bekend onder de Engelse termen extended family en joint family) wordt gebruikt om een ruime kring van samenlevende verwanten te beschrijven. Deze kring is in ieder geval groter dan het gewone stramien van een gezin van ouders en kinderen. In ieder geval worden grootouders ertoe gerekend. De term staat tegenover het begrip...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootfamilie

grootfamilie

[Aardrijkskunde] gezinsverband waar ook grootouders en ooms en tantes en hun kinderen bij horen
Gevonden op https://quizlet.com/97853599/aardrijkskunde-begrippen-hoofdstuk-1-flash-car
Geen exacte overeenkomst gevonden.