Zoek op

handelspapier

effectenrecht: verhandelbaar papier aan toonder of aan order; ook wel: effect.;documenten die recht geven op een bepaalde ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/handelspapier

Handelspapier

Effect uitgegeven door een handelaar (de trekker), waarbij hij aan de debiteur (de betrokkene) opdracht geeft om het bedrag van de schuldvordering pas na een bepaalde tijd te betalen, meestal via de bankrekening (domiciliëring). Het betreft vooral wisselbrieven en orderbriefjes.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10365

handelspapier

Wordt gebruikt voor verhandelbare waardepapieren met een korte looptijd, gewoonlijk 3 tot 6 maanden, die voortkomen uit handels- (dus geen speculatieve) investeringen of onroerende goederen en overheids- of particuliere transacties.
Categorie: Ruilmiddelen > verhandelbare waardepapieren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491
Geen exacte overeenkomst gevonden.