Zoek op

heraut

heraut zelfst.naamw. een functionaris die dienstdoet als boodschapper en/of ceremoniemeester.    Voorbeeld: `De heraut riep dat de koning is ingehuldigd. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'heraut' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/heraut

HERAUT

1) Aankondiger 2) Aanroeper 3) Aanzegger 4) Afgezant 5) Afgezant van de koning 6) Afgezant van een koning 7) Afgezant van een vorst 8) Boodschapper 9) Boodschapper van de koning 10) Gezant 11) Kenner van wapenschilden 12) Koerier 13) Koningsbode 14) Krijgsgezant 15) Middeleeuwse boodschapper 16) Uitroeper 17) Voorbode 18) Voorloper 19) Wapenbode 20...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HERAUT/1

Heraut

Een heraut of volledig Heraut van Wapenen was in de Europese middeleeuwen een functionaris die, gekleed in een tabberd, een gewaad versierd met het wapen van zijn meester, dienstdeed als boodschapper en ceremoniemeester. Herauten waren onschendbaar en werden door hun heer als boodschappers gebruikt. De kennis van de heraldiek die de herauten bij h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Heraut

heraut

In de 12e en 13e eeuw betrekkelijk onbetekenende dienstman op het slag- en toernooiveld, maar in de loop van de 14e en 15e eeuw uitgegroeid tot ceremoniemeester en hoeder van ridderlijke eer en taakbesef. De bekendste Middelnederlandse heraut is de heraut Gelre, auteur van o.a. het Wapenboek Gelre.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Heraut

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), wapenkoning; - van wapenen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0011.htm

Heraut

Let op: Spelling van 1858 een krijgsgezant, een wapenbode, een bode of aankondiger van gewigtige gebeurtenissen. Insgelijks werd de voornaamste van de achtentwintig herauten in Frankrijk, die de wapenen der edellieden moesten onderzoeken, wapenkoning genoemd, Ook zijn er zoodanigen in Engeland
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

heraut

aankondiger (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/heraut

Heraut

Omroeper, aankondiger van koninklijke bezoeken e.d.
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

heraut

(min of meer offici?le) boodschapper - Woordfeit: Herauten waren functionarissen die namens een vorst of heer boodschappen verkondigden en plechtigheden organiseerden. Tegenwoordig kunnen mensen symbolisch als heraut worden aangewezen; zo zullen bij de inhuldiging van Willem-Alexander enkele herauten aanwezig zijn. Heraut is in de veertiende...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/heraut.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.