Zoek op

hersendood

Situatie waarbij, meestal na ernstig hersenletsel of een hersenbloeding, alle vitale functies die afhankelijk zijn van hersenen of hersenstam zijn uitgevallen, maar waarin de lichaamscirculatie en de ademhaling nog intact zijn. Hersendood kan alleen door een specialist worden vastgesteld na een uitgebreide, vaststaande procedure. Hersendood staat j...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/levenswetenschappen-en-geneeskunde/hers

hersendood

hersendood zelfst.naamw. medisch een toestand van het lichaam waarin de hersenen onomkeerbaar opgehouden hebben te funtioneren    Voorbeeld: `Na het intreden van de hersendood heeft beademen geen zin meer. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'hersendood' komt voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/hersendood

Hersendood

Onder hersendood wordt verstaan het volledig en onherstelbaar verlies van de functies van de hersenen, inclusief de hersenstam en het verlengde merg. De persoon kan niet meer zelfstandig ademhalen en het lichaam kan de bloeddruk en lichaamstemperatuur niet meer regelen (wel kan bij beademing het hart blijven kloppen, zie hartprikkel. Ook kunnen vi...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hersendood

hersendood

De normaal aanwezige hersengolfpatronen kunnen niet meer gemeten worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10671

Hersendood

Toestand waarin de lichaamscirculatie van het bloed nog intact is, maar waarin alle vitale functies die afhankelijk zijn van hersenen of hersenstam zijn uitgevallen, zonder dat er sprake is van ernstige intoxicatie of onderkoeling. De patiënt is door een totale, irreversibele hersenbeschadiging niet uit zijn coma te wekken. Het niet meer functione...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

hersendood

Hersendood is een toestand waarbij de hersenen onherstelbaar beschadigd zijn. Meestal ontstaat hersendood door zuurstofgebrek nadat vitale functies, zoals de hartslag en de ademhaling, enige tijd zijn uitgevallen. Juridisch wordt deze toestand gelijkgesteld met de dood van de betreffende persoon. Bij hersendood heeft reanimatie geen zin. Zelfs wann...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/hersenen/hersendood
Geen exacte overeenkomst gevonden.