Zoek op

Hidalgos

Let op: Spelling van 1858 edellieden van lageren rang in Spanje, welke men in Portugal Fidalgos noemt
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/
Geen exacte overeenkomst gevonden.