Zoek op

recidive

strafrecht: herhaling van een strafbaar feit. Bijv. ~ kan bij de beoordeling van strafbare feiten een strafvermeerderende ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=recidive

recidive

strafrecht: herhaling van een strafbaar feit. Bijv. ~ kan bij de beoordeling van strafbare feiten een strafvermeerderende ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/recidive

recidive

Term uit het strafrecht die slaat op de herhaling van het plegen van strafbare feiten . Iemand die meerdere keren achtereen zich schuldig maakt aan een strafbaar feit, is een recidivist. Recidive kan bij de beoordeling door de rechter leiden tot een hogere straf.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/recidive

recidive

de recidive zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [resi'divə] terugval in misdadigheid, herhaling van een misdaad Voorbeeld:   `Zwaarder straffen leidt meestal niet tot minder recidive.` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'recidive' komt voor...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/recidive

RECIDIVE

1) De herhaling van een misdrijf 2) Herhaling 3) Herhaling van een misdaad 4) Herhaling van een misdrijf 5) Herhaling van misdrijf 6) Herhaling van strafbaar gedrag. 7) Het opnieuw vervallen in dezelfde fout 8) Rechtskundige term 9) Terugval 10) Terugval in het kwaad 11) Wederinstorting (med.)
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RECIDIVE/1

Recidive

Recidive betekent letterlijk herhaling. De term recidive wordt hoofdzakelijk gebruikt waar het gaat om strafbare feiten ofwel: gaan mensen die ooit veroordeeld zijn opnieuw in de fout? Recidivecijfers geven aan in welke mate mensen na een veroordeling in herhaling vallen. Als iemand na genezing opnieuw dezelfde ziekte krijgt, spreekt men van recid...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Recidive

Recidive

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. herhaling van misdrijf; wederinstorting van een zieke.
*...VEREN, ow. [gelijkvloeiend] (ik recidiveerde, heb gerecidiveerd), wederinstorten (van eene zieke); denzelfden misslag weder begaan.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

Recidive

Herhaling van strafbaar gedrag
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10201

Recidive

Hiervan is sprake wanneer er door één persoon meerdere strafbare feiten zijn begaan, welke gescheiden zijn door minstens één veroordeling. Vorm van meerdaadse samenloop, met dit verschil dat bij de meerdaadse samenloop geen veroordeling tussen het plegen van de delicten heeft plaatsgevonden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Recidive

Recidive houdt in dat een persoon in herhaling valt bij het plegen van een bepaald strafbaar feit. Recidive is een vaak terugkomend verschijnsel bij personen die zich in het criminele circuit bevinden. Wanneer een persoon door de rechtbank wordt veroordeeld wegens het plegen van een winkeldiefstal, en een half jaar later blijkt deze persoon wederom...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Recidive

Recidive

Herhaling van strafbaar gedrag.
Gevonden op http://www.rechtspraak.nl/Wat+is+rechtspraak/Begrippenlijst+van+A+tot+Z.htm

Recidive

[Maatschappijleer] iemand valt na een eerdere veroordeling terug in crimineel gedrag.
Gevonden op https://quizlet.com/120405494/maatschappijleer-deeltoets-2-flash-cards/

recidive

[Maatschappijwetenschappen] ex-gevangenen die bij vrijlating weer overgaan tot strafbaar gedrag
Gevonden op https://quizlet.com/12846195/cr-hoofdstuk-7-de-uitvoerende-en-de-wetgevende
Geen exacte overeenkomst gevonden.