Zoek op

historiciteit

historiciteit zelfst.naamw. het historisch (waargebeurd) zijn Bron: Wikiwoordenboek - historiciteit. SpellingCorrect gespeld: 'historiciteit' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 3 definities op Encyclo1) Het feit dat i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/historiciteit

HISTORICITEIT

1) Echtheid op historische gronden
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/HISTORICITEIT/1

historiciteit

Het feit dat iemand bestaan heeft of dat iets waar gebeurd is. Zo wordt er ondanks het feit dat Karel de Grote de hoofdpersoon van menig fictioneel chanson de geste is, niet aan zijn historiciteit getwijfeld. Aan die van zijn literaire tegenpool koning artur wel. Historicite...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Historiciteit

De mate waarin de actualiteit van de gegevens in de context van de tijd wordt vastgehouden, waardoor het mogelijk wordt integriteit, authenticiteit, en controleerbaarheid gedurende de bewaartermijn van de gegevens in stand te houden.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.