Zoek op

Hoekkeper

Een hoekkeper is een onderdeel van een dakkonstructie en bevindt zich op de snijlijn van twee dakschilden die elkaar onder een uitspringende hoek snijden, zie de groene lijnen op de tekening hiernaast. De snijlijn van de dakschilden is niet horizontaal, want dan spreken we van een nok. De functie van een hoekkeper is het ondersteunen van de gordin...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Hoekkeper

hoekkeper

constructie-onderdeel op de uitwendige aansluiting tussen twee dakschilden, voor zover niet horizontaal.
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde

Hoekkeper

Daar waar twee dakschilden elkaar ontmoeten rusten ze op een hoekkeper (behalve dan bij de nok). Het is een onderdeel van de kapconstructie dat de panlatten of het beschot van de schuine schilden opvangt. De helling ervan is dus nog flauwer en ieder schild wordt er schuin door afgesneden. Dat geeft ...
Gevonden op http://www.documentatie.org/uds4/dbdropdownvolgende.asp?search=Hoekkeper

hoekkeper

De snijlijn van twee aangrenzende dakschilden die elkaar onder een uitspringende hoek snijden, hetgeen onder andere het geval is bij bv. tentdaken. (Ofwel: de dakrib die de uitspringende hoeken van een dak vormt.) Op de foto links wordt het snijpunt tussen twee hoekkepers en de nokpan ter plaatse gesneden volgens de hoek van de dakschilden. Andere...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

hoekkeper

constructie-onderdeel op de uitwendige aansluiting tussen twee dakschilden, voor zover niet horizontaal.
Gevonden op https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_termen_in_de_bouwkunde
Geen exacte overeenkomst gevonden.