Zoek op

houtwal

de houtwal zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   ['hɑutwɑl] Verbuigingen:   houtwal|len (meerv.) natuurlijk begroeide aarden wal als erfafscheiding en scheiding tussen weilanden en akkers Voorbeeld:   `Houtwallen hielden het vee binnen de weilanden en het wild e...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/houtwal

Houtwal

Een houtwal, houtsingel of boomwal is een geheel of gedeeltelijk aan de natuur overgelaten erfafscheiding, vaak ook tussen weilanden, die kan bestaan uit bomen en-of struiken. Ook een houtril of takkenwal van dood hout wordt soms een houtwal genoemd. Wanneer een houtsingel alleen uit bomen bestaat, wordt ook wel gesproken van een boomsingel of kor...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtwal

houtwal

Afscheiding van agrarische percelen bestaande uit struiken en rijen bomen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

houtwal

Afscheiding van agrarische percelen bestaande uit struiken en rijen bomen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

houtwal

Een houtwal is een geheel of gedeeltelijk aan de natuur overgelaten erfafscheiding, vaak ook tussen weilanden, die kan bestaan uit bomen en-of struiken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10946

Houtwal

Met kreupelhout beplante, langgestrekte ophoping van grond. In een houtwal kunnen geplant worden: Corylus avellana, Castane sativa en Prunus spinosa.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

houtwal

Een houtwal is oorspronkelijk een lijnvormige aarden verhoging die beplant is met houtige gewassen (struiken, bomen) en die dient als bescherming tegen indringen van ongewenste dieren, als scheiding tussen akkers en als vluchtplaats en nestplaats voor dieren. Van oudsher komen deze houtwallen vooral op de zandgronden voor (op de veen- en kleigronde...
Gevonden op http://www.joostdevree.nl/shtmls/houtwal.shtml

houtwal

lijnvormige bos- of struikvegetatie als begrenzing langs wegen of tussen cultuurgronden
Gevonden op http://www.vlindernet.nl/vlindersalgemeen.php?id=276
Geen exacte overeenkomst gevonden.