Zoek op

iconologie

Kunsthistorische term voor de discipline die op basis van o.a. de resultaten van de iconografie zich tot taak stelt voorwerpen van beeldende kunst in een algemeen cultuurhistorisch kader te plaatsen. Met name waar het bimediale genres als het
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

iconologie

Een bredere benadering dan iconografie wat betreft het analyseren van de betekenis in de beeldende kunsten. Hier wordt rekening gehouden met de traditie van picturale motieven en de daarbij behorende historische, culturele, of sociale betekenis.
Categorie: Abstracte Begrippen > historische, theoretische en kritische begrippen: beeldende kunst.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Iconologie

wetenschap die de betekenis van voorstellingen in kunstvoorwerpen verklaart.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760
Geen exacte overeenkomst gevonden.