Zoek op

ideogram

ideogram zelfst.naamw. taalkunde een grafisch teken dat een voorwerp symboliseert    Voorbeeld: `Veel computericonen zijn ideogrammen. `egyptologie een hiëroglief met een letterlijke betekenis Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'ideogram' komt voor in de Woorden...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ideogram

IDEOGRAM

1) Begripsteken 2) Begripteken 3) Pictograaf
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/IDEOGRAM/1

Ideogram

Een begripteken, zoals het Chinees dat bijvoorbeeld kent
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_i.htm

Ideogram

Een ideogram is een symbool waarvan de betekenis bepaald wordt door het met behulp van het ideogram afgebeelde voorwerp. Vaak worden ideogrammen uitgebreid met een "ideogrammenstreepje", om aan te duiden dat de bedoelde referent overeenkomt met de betekenis van het afgebeelde. Met andere woorden: vorm en referent staan hier in rechtstreeks verba.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Ideogram

ideogram

Term uit de schriftgeschiedenis voor een schriftteken dat abstracter en meer lineair is dan de meer concrete en figuratieve tekens uit een eerder stadium van het schrift, de pictografie (pictogram).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

ideogram

Woordteken dat geen klank weergeeft, maar eerder een voorstelling van het bedoelde. Chinese tekens zijn een duidelijk voorbeeld van een ideogram.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/ideogram

Ideogram

zinnebeeldig schriftteken, ideeteken.
Gevonden op http://www.tussentaalenbeeld.nl/A38.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.