Zoek op

inbreng

groei en conjunctuur, markten en prijzen: het in de onderneming gestoken eigen geld of de eigen middelen. ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=inbreng

inbreng

erfrecht: waarde van hetgeen de ontvanger van een erflater als schenking heeft ontvangen en die hij in de nagelaten boedel ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inbreng

inbreng

ondernemingsrecht: het in de onderneming gestoken eigen geld of eigen middelen. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/inbreng

INBRENG

1) Aanbreng 2) Aandeel 3) Bijdrage 4) Bijdrage die ik naar binnen draag 5) Collatie 6) Het ingebrachte 7) Inlage 8) Inleg 9) Inspraak 10) Invloed 11) Voorstel 12) Wat echtgenoten meebrengen 13) Zeggenschap
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INBRENG/1

Inbreng

Inbreng is de plicht van een erfgenaam om aan hem tijdens leven gedane schenkingen op te stellen (in te brengen) bij de nalatenschap ter berekening van ieders erfdeel. Schenkingen worden namelijk als een voorschot gezien op de erfenis. De schenking wordt ingebracht tegen de waarde ten tijde van de schenking. Overigens kan de schenker bij de schenki...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

inbreng

wat iemand naar voren brengt vb: zijn inbreng in de discussie was minimaal
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inbreng
Geen exacte overeenkomst gevonden.