Zoek op

indemniteit

rechtswetenschap: schadeloosstelling; schadevrij of schadeloos houden van een persoon alsmede de formele garantie daarvan;bekrachtiging ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/indemniteit

INDEMNITEIT

1) Bonificatie 2) Schadeloosstelling 3) Schadevergoeding
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INDEMNITEIT/1

indemniteit

vrijwaren van schade, bv bij armlastig worden niet tot last komen van het armenbestuur
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

indemniteit

schadevergoeding (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/indemniteit

indemniteit

, borg- of ontlastbrief. Een tijdens de Republiek, vooral einde 17e en 18e eeuw, afgegeven verklaring (schadeloosstelling) van een nieuwe inwoner. Uit deze akte moest blijken dat wanneer de nieuwe inwoner tot armoede zou vervallen dit niet ten laste zou komen van de diaconie of armbestuur van de nieuwe woonplaats maar ten laste zou blijven van de g...
Gevonden op http://www.wazamar.org/genealogie-a-z/ency/encyi.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.