Zoek op

inhoud

de inhoud zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈɪnhɑut] Verbuigingen:   inhoud|en (meerv.) 1) wat ergens in zit Voorbeeld:   `Op een vliegveld wordt de inhoud van je bagage gecontroleerd.`Synoniem:   vulling enveloppe met inhoud  (enve...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/inhoud

INHOUD

1) Aantal 2) Begrip 3) Belang 4) Betekenis 5) Bevatting 6) Boring 7) Capaciteit 8) Content 9) Deel van een boek 10) Diepte 11) Formaat 12) Gehalte 13) Grootte 14) Hoeveelheid 15) Index 16) Inhoudsopgave 17) Maat 18) Omvang 19) Omvat 20) Overzicht 21) Overzicht van onderwerpen in een boek 22) Register 23) Ruimte 24) Scheepsgeraamte 25) Scheepsruimte...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INHOUD/1

Inhoud

[volume] - De inhoud of het volume van een voorwerp (lichaam, ruimtelijke figuur) is de grootte van het gebied in de ruimte (drie- (of hoger-) dimensionaal) dat door het voorwerp wordt ingenomen. Als basis in drie dimensies geldt dat de inhoud van een rechthoekig blok gelijk is aan lengte × breedte × hoogte. De inhoud van...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Inhoud_(volume)

inhoud

•datgene wat bevat is in een ander lichaam. • [wiskunde] het product van lengte, breedte en hoogte. •het geheel van handelingen en gedachten vervat in een boek of ander medium.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/inhoud

inhoud

Term uit de literaire kritiek en de literatuurwetenschap voor dat aspect van een tekst dat - in tegenstelling tot de vorm - is samen te vatten in een parafrase. Bij verhalende teksten in proza wordt de inhoud dikwijls gelijkgesteld met de
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

Inhoud

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. [geen meervoud] alles wat in een boek, geschrift enz. begrepen is, de brief was van dezen -; ruimte (van een schip, vat enz.), dit schip heeft tweehonderd ton -; (wisk.) grootte van een werkstuk, ruimte eener vlakte, capaciteit.
~EN, [bedrijvend werkwoord] [onregelmatig] in zijne lichamelijke ruimte b...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

inhoud

wat zich in iets bevindt (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/inhoud

Inhoud

1. Onderdelen van de praktijkopdracht. 2. Maat voor volume. Bijvoorbeeld de inhoud vn een fles melk is een liter.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

inhoud

wat erin zit of erin kan vb: de inhoud van dit pak melk is bedorven Synoniemen: content [2] volume
alles wat in een tekst staat vb: maak een samenvatting van de inhoud
het is een film met weinig inhoud [het verhaal stelt weinig voor]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=inhoud

Inhoud

De intellectuele substantie samengebracht in een informatie object.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Inhoud

(Volume) [Wiskunde] Meetbare grootheid van een ruimtelijk figuur.
Gevonden op https://quizlet.com/71098500/basisvaardigheden-ict-onderwijsvak-2-wiskunde-
Geen exacte overeenkomst gevonden.